Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ποιοί είμαστε …

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ποιοί είμαστε...

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποσκοπεί στην εξωστρέφεια και τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου…

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε...

Το Γραφείο προσφέρει υπηρεσίες που έχουν ως στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ίδρυση τεχνοβλαστών

Υποστήριξη στην ίδρυση και λειτουργία τεχνοβλαστών…

Διανοητική Ιδιοκτησία

Προστασία, προβολή και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας …

Αξιοποίηση της Έρευνας

Aξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων…

Συνεργασία

Δικτύωση με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα …

Διασύνδεση

Σύνδεση με την κοινωνία, το παραγωγικό σύστημα και τους τοπικούς φορείς…

Εκπαίδευση

Δράσεις εκπαίδευσης των μελών ΔΕΠ σχετικά με τους τεχνοβλαστούς…

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Σκοπός του Γραφείου

Ρόλος του Γραφείου είναι η κατοχύρωση και η προστασία των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που προκύπτει από δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,των διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδειγμάτων χρησιμότητας της τεχνογνωσίας …

Τεχνοβλαστοί του ιδρύματος

Ανάπτυξη λογισμικών …​

Aνάπτυξη συστήματος παροχής πιστοποίησης προϊόντων οικιακών αυτοματισμών…

SURE Α.Ε.

Κέντρο Ικανοτήτων για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών…
Νέα - Ανακοινώσεις